COVID-19 og PT’er: prosjektgruppen!

Kartleggingen av hvordan COVID-19 påvirker PT’ers livsvilkår, inntekt, arbeidsforhold og helse ble initiert av professor Solfrid Bratland-Sanda i begynnelsen av mai 2020. I samarbeide med de nedenfornevnte aktører, ble spørreskjemaet utarbeidet i noen hektiske påfølgende dager, og allerede to uker etterpå lå rekrutteringen offentlig ute i sosiale medier.

Samarbeidet i prosjektgruppen, med rask realisering av prosjektet og deretter en effektiv analyseperiode og manus-bearbeidelse, har vært drevet av en liten gruppe engasjerte forskere. Sene kveldstimer og sommerferie bak laptopen gjorde det mulig å få ut første publikasjon til vitenskapelig evaluering før høsten kom sigende på.

PhD Solfrid Bratland-Sanda

Professor Sofrid Bratland-Sanda

Prof. Jorunn Sundgot-Borgen

Professor Jorunn Sundgot-Borgen

Professor Jan Ove Tangen

PhD Christine Sundgot-Borgen

PhD Christine Sundgot-Borgen

PhD Therese Fostervold Mathisen

PhD Therese Fostervold Mathisen