Svanger styrke

Gravide tilrådes følge anbefalingene for fysisk aktivitet (150 min per uke med moderat til høy intensitet) fordi det kan fremme et sunnere svangerskap (feks mindre sjanse for svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, høy vektøkning, høyt blodtrykk, keisersnitt m.m.), og en lavere risiko for komplikasjoner under fosterutvikling og fødsel. Det foreligger dessverre begrenset kunnskap om hvordan trening på høyt nivå (feks tøff intensitet, hard belastning) kan virke, og derfor manes det til forsiktighet. Dette har medført at spesielt styrketrening for mange forbindes med ugunstig høy belastning, der en frykter at høyt buktrykk og raske bevegelser kan skade mor eller foster. Dette gjør at mange gravide som ønsker styrketrene, møtes med skepsis, advarsler og derav opplever skam og usikkerhet (se feks aktuell reportasje fra 2020og reportasje fra 2023).

De eneste anbefalinger som i dag finnes for graviditet og trening med ytre belastning, er basert på studier av sammenhengen mellom belastning som kvinner i fysisk arbeidsliv har vært utsatt for, og svangerskaps- og fødselsutfall;

I følge disse anbefalinger, bør gravide ikke løfte mer enn 11 kg over hodet, ikke løfte fra bakkenivå, og ikke belastes med mer enn 100kg totalt for en dag.

«Svanger styrke», hovedside

Publikasjoner:

  • Safety of heavy resistance exercise during pregnancy and post-delivery. A controlled, prospective cohort study (ligger i review, februar 2024)
FAKT

Trenger mer kunnskap

Den internasjonale olympiske komite har etterlyst større kunnskap om styrketrening under graviditet, hvilket understreker behovet for mer informasjon om hvordan godt trente kvinner håndterer styrketrening under svangerskap. «Svanger styrke» er et observasjonsstudie som ønsker evaluere helse hos den gravide, fosterutvikling, fødselsutfall, og helse hos mor i den første barseltiden hos godt trente kvinner som selv velger å fortsette tung styrketrening i sitt svangerskap. For å kunne evaluere hvordan spesifikt styrketreningen virker hos disse kvinnene, studerer vi samtidig samme helseutfall hos gravide kvinner som ikke styrketrener, men som ellers er regelmessig fysisk aktiv gjennom svangerskapet.

What is the impact of heavy lifting and strenuous strength training (especially involving the Valsalva manoeuvre) on intra-abdominal pressure and pelvic floor muscle function in pregnant elite athletes, and on the well-being of the fetus?

-IOC expert group

Vi rekrutterer ikke lenger deltagere til denne studien, men du kan se tidligere rekrutteringsinfo her.

Siste datainnsamling skjer forsommeren 2023, og de første analyser er påbegynt. Forventet publisering av resultater er vinteren 2023/24.