PED-t studien, behandling av spiseforstyrrelser

Bakgrunn

I 2002 gjennomførte professor Jorunn Sundgot-Borgen et prosjekt der behandlingseffekten fra trening for bulimia nervosa ble sammenlignet med behandlingseffekten fra kostholdskonsultasjoner, og fra gullstandarden kognitiv atferdsterapi (CBT). Prosjektet fant at trening var like effektivt som CBT i å redusere symptomer på spiseforstyrrelse direkte etter fullført terapi, og ved oppfølgingsmåling 18 måneder etter terapi, var det faktisk treningsgruppen som klarte seg best.

I 2013, da PED-t studien ble initiert (tidligere omtalt FAKT), var det fortsatt ingen andre tilsvarende studie publisert, som hadde forsøkt trening som hovedkomponent for behandling av spiseforstyrrelser. Kun enkelte studier der trening var lagt til som en midlertidig tilnærming under annen ordinær psykoterapeutisk terapi var evaluert; alle med positive resultater (se her for oversiktsartikkel).

Hvorfor PED-t studien?

En utfordring i behandling av spiseforstyrrelser er at mange ikke søker profesjonell hjelp, at de som søker hjelp møter ventelister, og at mindre enn 50% responderer tilfredsstillende på eksisterende behandlingstilbud. Dette betyr at det trengs et bredere utvalg i behandlingstilbudet; som både kan senke terskelen for å søke hjelp, og som kan gjøre at flere får raskere tilbud om hjelp – og som er et tilbud som også har en god effekt.

De positive funnene fra Sundgot-Borgens studie hadde støtte fra enkelte mindre, utprøvende studier, og bød i grunn på en spennende mulighet til å utvide og effektivisere behandlingstilbudet. Men det er få som har turt å ta slike ideer videre, og kanskje få som har hatt troen på at det skal ha noe for seg. Overdreven og tvangspreget trening har nemlig i mange år blitt ansett som en stor utfordring i denne pasientgruppen dersom man ønsker lykkes med optimal tilfriskning for spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser fremstår i så måte som en av svært få lidelser hvor fysisk aktivitet ikke er ansett som en positiv del av behandling, men disse holdningene er langt fra kunnskapsbasert. Kunnskap om positive erfaringer når treningen er veiledet fra kyndig personale, motiverte Sundgot-Borgen til videre innsats. Sammen sin forskningsgruppe innhentet de forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening, og undertegnede ble engasjert for å iverksette PED-t prosjektet høsten 2013.