Overføring av PED-t til klinisk praksis

Bakgrunn

I perioden 2014-2018 fant vi at en helt ny behandlingsmetode for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse var like god som dagens anbefalte behandlingstilbud (kognitiv atferdsterapi). Den gangen den nye terapien ble utviklet og utforsket, gikk den under forkortelsen FAKT (Fysisk Aktivitet og Kostholds Terapi), men fordi dette akronymet alt er i bruk i Norsk Helsevesen, har vi valgt å fortsette med vårt engelske akronym; PED-t (Physical Exercise and Dietary therapy).

En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap ikke tas i bruk i praksis. Dette medfører at mange pasienter ikke tilbys oppdatert beste behandling eller verdifulle tiltak. Samtidig bør man utforske om praksisfeltet klarer å tilby og omsette den nye kunnskapen på rett måte, og om man fortsatt får samme effekter som i forskning med proffe fag- og forskningsaktører. Dette forskningsprosjektet har til hensikt å fremme overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksisfeltet (sørge for at PED-t blir tatt i bruk etter at det nå er vist effektivt), og evaluere om PED-t spesifikt også gir samme resultater som under den første utviklingsperioden. En viktig side av dette prosjektets utforskning er å øke forståelsen for hvorfor pasientgruppen motiveres til å søke denne behandling, hvilke forventninger de har, og deretter hvilke erfaringer de sitter igjen med. Vår forskning dekker også forventnings- og erfaringsperspektivet til de nye terapeutene som her trenes opp til å møte en ny pasientgruppe.

Hva dette prosjektet ønsker utføre og evaluere

Helt konkret skal vi lære opp ansatte (helse- og treningsfysiologer, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer) ved de kommunale frisklivssentralene til å benytte den nye behandlingsmetoden, og veilede de i en første gjennomføring av terapien. Forskningen som følger dette prosjektet skal evaluere om behandlingen passer inn i den driften som en Frisklivssentral yter, om pasientgruppen trives i en slik arena, og evnt gjøre endringer og tilpasninger av opplæringen og driften av selve terapien, slik at den bedre kan passe i slik kommunal drift. Vårt ønske er å se det effektive behandlingstilbudet i bruk, og tilbudt i en kommunal lavterskelarena.

Per utgangen av 2023 er de enda ikke et eksisterende behandlingstilbud for de med overspisingslidelse i Norge, og for mange med bulimi kan det oppleves vanskelig å oppnå prioritering i behandlingssystemet. Vi er derfor spesielt ivrige på å få vurdert hvordan PED-t, som målrettet terapi for nettopp overspisingslidelse og bulimi, passer i Frisklivssentralen.