Opplæringskurs i PED-t

Har du lyst å bli PED-t terapeut? Dersom du har en fagkompetanse som tilsvarer BSc ernæringsfysiologi, BSc treningsfysiologi eller fysioterapi kan du delta i kursopplæring for å bli PED-t terapeut.

Physical Exercise and Dietary therapy er en forskningsbasert behandling for bulimia nervosa og overspisingslidelse, og som ble utviklet med formål om å gjøre behandling mer tilgjengelig for disse lidelser, og for å sikre et bredere utvalg av behandlingstilbud. Slik kan flere oppleve å få hjelp for sine spiseforstyrrelser. Etter at terapien ble utviklet og utforsket (klikk på lenke) under kontrollerte forskningsforhold i perioden 2014-2018, ble terapien fulgt tett i den første overføringen til praktisk bruk (klikk på lenke) i en Frisklivssentral i perioden 2020-2023. Nå tilbys opplæringskurs for flere potensielle terapeuter, og det er kun via opplæring hos Therese Fostervold Mathisen (klikk på lenke), at du kan få den nødvendige kompetanse og kursmateriale for å gi PED-t.

Selv om kurstilbyder for PED-t rekrutterer spesifikt Frisklivssentralsansatte, er det ingenting i vegen for at andre aktører (også private) kan delta på kurs og tilby PED-t i sin drift.

Opplæring i PED-t består av selvstudier i et trykket kurskompendie som sendes deg per post, tilgang til digitale læringsressurser på en nettside (Canvas), en fysisk samlingsdag, og en avsluttende digital Quiz-test.

Du får tilsendt kurskompendie og tilgang til de digitale læringsressurser 1 måned før samlingsdag, og det er nødvendig at du tar deg gjennom disse selvstudier før vi møtes på kursdagen. Du vil i disse ressurser lære om bulimia nervosa og overspisingslidelse, og om PED-t. På den fysiske samlingsdagen går vi mer detaljert gjennom terapien og den spesifikke brukergruppe vurdering og oppfølging. Et kursprogram ser typisk ut som følger:

  • Kl 09.00-09.45: «Psykoterapi» i PED-t
  • Kl 10.00-10.45: Treningsterapi
  • Kl 11.00-11.45: Treningsterapi / Gjennomgang i treningsrommet
  • Kl 11.45-12.15: LUNSJ
  • Kl 12.15-12.45: Kostholdsterapi
  • Kl 13.00-14.00: Digital erfaringsdeling fra en erfaren Frisklivssentral
  • Kl 14.15-15.00: Kostholdsterapi
  • Kl 15.15-16.00: Rekruttering og Screening
  • Kl 16.15-17.00: Screening /øvelse

I to uker etter kursdagen kan du logge inn igjen i den digitale kursnettsiden for å gjennomføre en avsluttende Quiz-test. Deltagere som både har vært fysisk tilstede på kursdag, og som består denne quiz, får tilsendt et kursdiplom som bevis for at de er kvalifiser til å gi PED-t.

Se nedenfor for innsikt i svar på vanlige spørsmål om PED-t, om Frisklivssentralen, og om kurs-kvalifikasjoner!

Første kursgjennomføring ved Høgskolen i Østfold, sommeren 2023

Skjermbilde fra den digitale læringsressursen Canvas

Bilde fra et opplæringskurs i PED-t

Liste for kommende PED-t kurs

For 2024 er det planlagt 4 gratis kurs:

 1. FULLFØRT. Opplæringskurs i Oslo ved Norges Idrettshøgskole vil avholdes 14.juni (dagtid)
 2. AVLYST. Opplæringskurs i Tromsø den 23.august.
 3. FULLTEGNET! Opplæringskurs i Oslo ved Norges Idrettshøgskole den 18.oktober (dagtid), og påmeldingfrist er 11.sept: PÅMELDING TIL OSLO-KURS HØST FINNER DU HER!
 4. Opplæringskurs i Bergen vil avholdes 7.november (dagtid), og påmeldingsfrist er 20.september. PÅMELDING TIL BERGEN-KURS FINNER DU HER!

Pr juli 2024 er det tatt et valg om å avlyse kurset i Tromsø grunnet få påmeldte, og å overføre disse kursplasser til Oslo i oktober. Bergens kurset er i ferd med å fylles opp, og Oslo-kurset vil få noen ekstra plasser tildelt, som åpner for at en del på ventelistene der vil kunne få plass i årets kurs. NIH informerer deltagere på ventelister fortløpende.

Det vil arrangeres opplæringskurs i årene etter 2024, men disse kommer med individuell kursavgift.

Vanlige spørsmål

Kan en Frisklivssentral gi behandling? Vi driver jo forebyggende helsetjenester!

PED-t er et tjenestetilbud som passer godt inn i Frisklivssentraldriften, da den er basert på gjennomføring i gruppe, fysisk aktivitet, mål om endring i kostholdsatferd og gruppedialog. En anbefaling fra Helsedirektoratet er at Frisklivssentraler ivaretar og drifter grunntilbudet sitt før de utvider med ekstra tjenestetilbud. Selv om Frisklivssentralen primært skal drive diagnose-uspesifikke tilbud, er det allerede etablert mer diagnosenære tilbud (feks KID kurs, KIB kurs) (klikk på lenke). Det ligger altså til rette for også å drive mer diagnosespesifikt tilbud. PED-t kan videre også argumenteres for være et sekundærforebyggende tilbud (klikk på lenke) da personer med ubehandlede bulimiske spiseforstyrrelser har høy risiko for diabetes type 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karlidelser, depresjon, angst og tvangslidelser.

Passer dette Frisklivssentralen da – vi skal jo gi diagnose-uavhengig tilbud!

Personer med spiseforstyrrelser har minimal effekt og hjelp av å delta i de ordinære livsstilstilbudene i Frisklivssentral eller andre steder; å lære å spise sunt eller å prøve trene regelmessig uten nødvendig struktur eller progresjon ser ikke ut til å være av spesiell hjelp. Deltagere i PED-t vektlegger nettopp dette; at de føler tryggheten og en unik forståelse og tilhørighet i gruppen der de vet at alle andre har spiseforstyrrelser. Det er et nødvendig grep å tilby et gruppetilbud som er diagnosespesifikt, slik at det blir trygt og akseptert å snakke om emosjonell overspising og eventuell tømningsatferd. I etterkant kan det være flere som synes det er flott å få fortsette i Frisklivssentralens øvrige tilbud, slik som treningsøkter, hverdagsglede, KIB- eller KID kurs. Både ROS og SPISFO er på trappene (anno 2024) med oppfølgingstilbud (samtalegrupper for PED-t deltagere). Som nevnt i avsnittet over har også Frisklivssentralen allerede ganske diagnosespesifikke tilbud, hvilket fungerer godt når ordinære basistilbud ivaretas godt.

PED-t passer vel ikke mindre Frisklivssentraler, som ikke har mange ansatte?

Det er en fordel om kommuner vil samarbeide om å holde PED-t, da dette i større grad kan sikre at det er rekruttert nok deltagere til å sette i gang tilbudet kontinuerlig (unngå ventelister/ventetid!). Selv om mange lider med spiseforstyrrelser, kan det ta tid å motivere tilstrekkelig antall til å starte behandling til en gitt tid, og det store antallet er det nok heller ikke å finne på mindre steder. Flere Frisklivssentraler har allerede delt aktivitetstilbud på tvers av kommunegrenser, og dette er et slikt tilbud man gjerne kan samarbeide om.

PED-t passer vel ikke mindre Frisklivssentraler, som ikke har eget treningsstudio som er godt utstyrt?

PED-t baserer seg på progressiv styrketrening, hvilket forutsetter at dere har tilgang til skikkelig vekttreningsutstyr (blant annet knebøy, benkpress, nedtrekksapparat, frivekter). Det er ikke mange Frisklivssentraler som selv har slikt utstyr, men det finnes flere eksempler på Frisklivssentraler som samarbeider med treningssentre. Det bør være attraktivt for et treningssenter å ha slikt samarbeide, ettersom de får tilgang til en kundegruppe som ikke normalt ville funnet vegen til de på egenhånd. Å få en trygg, veiledet introduksjonsperiode i ett bestemt treningssenter øker sjansen for at disse brukergruppene på egen hånd vil fortsette å trene der de har oppnådd trygghet og kjennskap til arealer, ansatte og øvrige brukergrupper. Et annet godt argument er at PED-t kan legges på en tid av dagen da treningssenteret normalt ikke har stor belastning. Mange «Aktiv på Dagtid» tilbud er også basert på slikt kommunalt-privat samarbeide. 

Kan private aktører (treningssentre, helsesentre/aktører) tilby PED-t, eller er det kun for Frisklivssentralen?

Dersom du/dere har riktig kompetanse (minst en bachelorgrad i treningsfysiologi, ernæringsfysiologi eller fysioterapi) er det ingenting i vegen for at private aktører tar opplæringskurset og igangsetter behandlingstilbud som del av sine tjenester. Det har allerede vært både private aktører og uavhengige enkeltpersoner som har ønsket å øke sin kompetanse om spiseforstyrrelser og PED-t, og som derfor har deltatt på opplæringskurs. Hvilken deltagerpris dere (Frisklivssentraler eller private aktører) setter for brukergruppen som rekrutteres til PED-t er det kun dere selv som kan avgjøre. Dette blir et resultat av nødvendig inntekt for å dekke reelle utgifter, profitt og konkurransedyktighet.

Jeg er personlig trener; kan jeg ta kurset og bli PED-t terapeut?

For å bli PED-t terapeut må du minst holde en bachelorgrad innen ernæringsfysiologi eller treningsfysiologi (evnt fysioterapi). Et ordinært årsstudie i personlig trening (evnt andre kurs med mindre eller ingen studiepoeng) gir kunnskap i treningsveiledning for friske mennesker, og er ikke vurdert å være tilstrekkelig for å jobbe med pasientgrupper og å kunne håndtere og ivareta deres behov. Ulike kombinasjoner av helsefagelige studieretninger og treningsfag kan vurderes på invdividuelt basis.

Jeg er psykolog; kan jeg bli PED-t terapeut?

For å gi PED-t er det nødvendig med treningsfysiologisk og ernæringsfysiologisk kompetanse, da PED-t baserer seg på disse kunnskapsfelt. Brukergruppen som PED-t retter seg mot, har selv uttalt at de opplever det som svært viktig å møte denne spesifikke fagkompetansen under deltagelse i PED-t. Spesielt har dette vist seg viktig når vi behandler deltagere med tvangspreget treningsatferd. Vi gir i utgangspunktet ingen form for direkte psykoterapi, men det kan være en spennende kombinasjon om psykoterapeuter og PED-t terapeuter samarbeider om å gi en mer komplimentær behandling.

Hvor mye koster det å delta på PED-t kurs?

Gjennom 2024 vil det tilbys 4 opplæringskurs på ulike steder i Norge. Disse kurs vil arrangeres gratis for kursdeltagere, da gjenstående forskningsmidler tildelt av DAM-stiftelsen og Rådet for Psykisk helse (klikk på lenke) kunne videreføres til slik anvendelse. Etter 2024 vil kurs fortsatt arrangeres, også på direkte forespørsel fra enheter som vil arrangere kurs i sine lokaler, men det vil da tilfalle kursavgift for hver enkelt deltager. Informasjon om deltagerpris vil publiseres nærmere 2025.

PED-t i Frisklivssentral