Psykisk helse og symptomer på energimangel (REDs) hos unge skiskyttere.

Bakgrunn

Å være fysisk aktiv er knyttet til en rekke positive mentale, fysiske og psykososiale helsefordeler. Selv om idrettsutøvere kan forventes å nyte godt av slike positive helseeffekter, viser også studier at utøvere på høyt konkurransenivå at det kan være høy forekomst av enkelte mentale lidelser og plager (depresjon, angst, opplevelse av høye prestasjonsforventninger eller press om tidlig talentutvikling). Skiidretten er dessuten også en av mange vekt-sensitive idretter som er utfordret med høy forekomst av spiseforstyrret atferd og spiseforstyrrelser. Slikt prestasjons- og vektfokus knyttes til høy risiko for lav energitilgjengelighet (LEA) og syndromet relative energitilgjengelighet (REDs) hos idrettsutøvere.

REDs involverer et mangfold av helseutfordringer som følger LEA, og psykiske helseutfordringer kan være både medvirkende til og effekter fra LEA. REDs er dessuten knyttet til redusert prestasjonsevne og økt skaderisiko. Kunnskap om forekomst av LEA, spiseforstyrrelser, depresjon og REDs hos skiskyttere spesifikt, er meget begrenset. Ved å kartlegge forekomst av psykiske helseplager og symptomer på REDs hos unge skiskyttere, kan man få kunnskap til å forstå omfang, spesifikke sårbare perioder, og eventuelt også forklare hvorfor noen rammes hardere enn andre. Slik kunnskap kan anvendes til å enklere identifisere de som kan trenge hjelp, og å igangsette tidlige tiltak før alvorlighet og kompleksitet tiltar. 

Liggende skiskyttere

Liggende skiskyttere i fullt fokus. Foto: Norges Skiskytterforbund.

Hva ønsker vi gjøre i dette prosjektet?

Forskning med unge skiskyttere inkludert

I denne utforskende, nasjonale tverrsnittsstudien ønsker vi kartlegge psykisk helse og symptomer på REDs hos unge, konkurrerende skiskyttere av begge kjønn i alderen 16-20 år. Alle rekrutterte utøvere vil besvare digitale spørreskjema med internasjonale, validerte spørreskjema for utfallsmålene, og utøvere 18 år og eldre vil vi i tillegg til spørreskjema også få tilbud om å delta i fysiske tester ved et idrettslaboratorie for å evaluere fysisk helse. I tilknytning til laboratorieundersøkelsen ønsker prosjektgruppen også å evaluere utøvernes erfaringer med slik helsescreening når de prøver følge «best practice guidelines» fra IOC (nye retningslinjer for å måle kroppssammensetning hos utøvere, for å forebygge triggende og uheldige erfaringer som kan gi opphav til forstyrret spiseatferd, kroppsmisnøye og/eller LEA). Gjennomføringen planlegges for august/september 2024.

Forskning med skiskyter-trenere inkludert

For å få et inntrykk av kompetansen til skiskytter-trenere på forhold som angår spiseforstyrrelser, LEA og REDs, ønsker vi gjennomføre en nasjonal tverrsnittsundersøkelse med kunnskapskartlegging via digitale spørreskjema. I denne undersøkelsen spør vi om treneres opplevde kompetanse til å identifisere og ivareta utøvere med antatte utfordringer, og om det er ønsker for tilbud om kursopplæring, samt hvordan slike kurs best arrangeres (feks undervisning, workshop, fysisk, digitalt, samlingsbasert osv).

REDs hos unge skiskyttere, hovedside

 

Publikasjoner

  • (datainnsamling vil pågå høsten 2024)

Rekruttering

Er du ung skiskytter i alderen 16-20 år og ønsker å bidra til dette kunnskapsløftet? Sammen kan vi finne ut hva din idrett trenger av kompetansetiltak! (Lenke til påmelding kommer her)

Er du trener for unge skiskyttere? Vi ønsker at du hjelper oss med en oversikt på hva trenere for unge skiskytter kan om LEA og REDs, og hva de evnt ønsker mer kunnskap om. Bli med på et kunnskapsløft i din idrett ved å svare på vår korte undersøkelse. (Lenke til påmelding kommer her)