Sponsorer:

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er blant landets største aktører for finansiering av kvinnehelseforskning. Det frivillige arbeidet hos mange tusen kvinner i landet bidrar til viktig kvinnehelseforskning og viktige helsetilbud for sårbare grupper i landet. NKS finansierte stipendiaten (undertegnede) i utviklingen og utprøvingen av PED-t; og har nå også blitt en viktig finansør for forskeren som nå står som prosjektansvarlig for videreføringen og implementeringen av PED-ti kommunalt helsetilbud.

Dam Stiftelsen finansierer forskning, utviklingsprosjekt, og lokale, tidsavgrensede helseprosjekt. Dette var en opprinnelig finansiell sammenkomst mellom Kreftforeningen, Najonalforeningen for Folkehelse, og Blindeforbundet. Det ble senere overtatt av Norsk Tipping, og et bærende prinsipp er at alle stiftelsens inntekter skal tilfalle frivillige helse -og rehabiliteringsorganisasjoner. Dam Stiftelsen har bidratt med finansiering til at Frisklivssentralen nå kan prøve ut dette helsetilbudet i sin drift.

Rådet for Psykisk Helse (RPH) er en paraplyorganisasjon for flere under-organisasjoner, som til felles jobber for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet – der målsetningen er god psykisk helse for alle. RPH har gjennomført flere helsefremmende prosjekter, og herav også utvikling og drift av noen av helsetilbudene i kommunal helsesektor. RPH er også kvalifisert søkerorganisasjon for Dam stiftelsen, og var med sin tidligere erfaring med helsearbeide i Frisklivssentraler, en naturlig samarbeidsaktør for oss for å sikre gjennomføring og finansiering av PED-t implementering.

Vibeke Skofteruds Minnefond ble opprettet av foreldrene til skiløperen Vibeke Skofteruds etter hennes bortgang i 2018. Fondet har som formål å fremme psykisk eller fysisk helse både innenfor eller utenfor idretts-Norge. Vi viste i et tidligere arbeide i opprinnelige PED-t at mange kvinner med spiseforstyrrelser har til dels skjulte fysiske helseutfordringer, og at kun mer avanserte kliniske undersøkelser kunne avdekke disse. Med støtte fra Vibeke Skofteruds minnefond kan vi fortsette den viktige fysiske helsekartleggingen av de inkluderte deltagerne i implementeringsprosjektet PED-t.

Prosjektgruppen:

Forskerne bak dette implementeringsstudiet er en liten gruppe som sto bak utviklingen og utprøvingen av opprinnelige PED-t fra perioden 2013-2018. Den sammensatte fagkompetansen, samt erfaringen fra den første utviklingen av PED-t, skal sikre at implementeringen av PED-t i kommunal drift gjøres optimalt og forsvarlig.

Frisklivssentralen i Fredrikstad

Det er Frisklivssentralen i Fredrikstad som skal prøve ut PED-t i sin drift; først i Norge og først i verden!