Forekomst av tvangspreget trening og assosiasjoner til mental helse

Bakgrunn

Instruktører i treningssenterbransjen er viktige rollemodeller og inspirasjonskilder for den generelle befolkningen, men det er begrenset kunnskap om deres egen helse og helseatferd. Tvangspreget trening er karakterisert av at den gjennomføres pga en opplevelse av at det vil være sterke negative konsekvenser av å ikke gjennomføre treningen. For noen kan treningen således være en måte å regulere uro, angst eller psykiske utfordringer, og/eller den kan være motivert av et overdrevent fokus på å ønske regulere kroppsvekt, og disse forhold kan gjøre at treningen begynner dominere livet. Dette innebærer at man prioriterer trening framfor annet sentralt i livet, man tenker mye på trening mens man burde konsentrere seg om jobb/skole, og man kan finne på å trene til tross for skader og sykdom. Det er lett å kamuflere slikt forhold til trening i treningssenterbransjen, der fysisk aktivitet generelt verdsettes som sunn og helsefremmende atferd.

I dette studiet ønsket vi se på forekomst av tvangspreget trening blant treningsinstruktører, og om dette var hovedsakelig knyttet til psykisk uro (angst og depresjoner) eller til ønske om kroppsvektregulering (symptomer på spiseforstyrrelser).

Hva vi gjorde

Vi rekrutterte instruktører via sosiale medier og direkte via deres ledere i treningssenterne. Totalt er 270 instruktører av begge kjønn (78% kvinner) med i studien. Alle svarte på digitalt spørreskjema som tok for seg kroppsidealisering, kroppspress, treningsatferd og vektregulering, samt opplevelser av seksuell trakassering. I denne studien ser vi på tvangspreget trening, symptomer på angst og depresjon, og symptomer på spiseforstyrrelser.

Hva vi fant

Totalt 24 instruktører (9%) hadde symptomer på tvangspreget trening; en utfordring som var mer uttalt hos kvinner (22 stk, 11%) enn hos menn (2 stk, 3%). Samtidig fant vi også at det var så mange som 42 instruktører (22%) som hadde symptomer på angst og depresjon, og 29 instruktører (11%) som hadde symptomer på spiseforstyrrelser – også her mer typisk hos kvinnelige instruktører.

Våre analyser viste at det var større forekomst på symptomer av angst, depresjon og spiseforstyrrelser hos de som samtidig hadde symptomer på tvangspreget trening. Videre fant vi at det var symptomer på spiseforstyrrelser som forklarte forekomsten av tvangspreget trening (43% av denne tvangstreningen ble forklart av symptomene på spiseforstyrrelser). Dette betyr at blant instruktører som driver tvangspreget trening, er det hovedsakelig motivene relatert til vektregulering som forklarer slik atferd.

En av elleve instruktører har symptomer på tvangspreget trening. Det vil være en stor fordel dersom flere instruktører får økt kunnskap om mental helse, for slik å kunne selv bedre erkjenne behov for profesjonell hjelp, men også for å kunne fange opp kollegaer som trenger hjelp.

Du kan referere til denne studien på denne måten: Gjestvang, C., Bratland-Sanda, S. & Mathisen, T.F. Compulsive exercise and mental health challenges in fitness instructors; presence and interactions. J Eat Disord 9, 107 (2021). https://doi.org/10.1186/s40337-021-00446-0

Klikk på bildet for å komme til original publikasjonen hos Journal of Eating Disorders