Deltagernes egne meninger om FAKT som ny behandling for spiseforstyrrelser

Bakgrunn

Det er blitt mer vanlig å utforske hvordan pasient/brukergruppen opplever de ulike behandlingstilbud, for å gjøre gode tilpasninger av tilbudet. Dette er også sentralt når det er spørsmål om å anbefale implementering og bruk av en helt ny behandlingsmetode. Selv om vi har vist gode behandlingseffekter fra FAKT på tvangspreget trening og som behandling for spiseforstyrrelsen per se, er det viktig å vite hvordan behandlingstilbudet oppleves av pasientgruppen selv. Vi ønsket derfor undersøke hvordan deltagerne av den første utprøvingen av FAKT opplevde behandlingstilbudet, arenaen og terapeutene.

Hva vi gjorde

Vi intervjuet 15 av deltagerne fra FAKT-studien, og spurte de om: 1) Hva er din overordnede erfaring med å delta i FAKT?, 2) Har ditt daglige liv endret seg gjennom og etter behandlingstilbudet?, 3) Har FAKT endret din holdning til å gjøre fysisk aktivitet?, 4) Har FAKT endret din holdning til kosthold og det å nå sine ernæringsmessige behov?, 5) Hva er din mening om evnt forbedring av FAKT som behandling?

Hva vi fant

Svarene vi fikk fra intervjuene lot seg sortere i 3 hovedemner: opplevelse av FAKTs betydning for deres liv, opplevelse av hvordan FAKT var organisert og gjennomført, og opplevelse av å delta i et gruppebasert tilbud.

Opplevelse av FAKTS betydning for deres liv

Deltagerne fortalte at de hadde fått nye «verktøy» til å håndtere hverdagen sin med, og at de gjennom økt kunnskap som de fikk i terapien, opplevde å få nye perspektiver på ting. Blant annet var det en positiv opplevelse å lære seg en ny form for trening, som ikke gav samme opplevelse av utmattethet og påfølgende «hunger» , men snarere en form for trening som gav energi. Treningen gav også noen positive opplevelser med effekt på hverdagsformen:

Det er ikke det at jeg ikke trente før, men jeg har bare ikke innsett hvor viktig treningen er for mitt daglige ve og vel. Jeg har innsett at treningen har en stor effekt på meg, og at jeg kan klare å snu en lei dag til noe positivt ved å dra på trening.

Flere kommenterte at det hadde vært svært viktig for de å få hjelp til å forstå betydningen av å spise regelmessig ved å ha fire faste hovedmåltider, og å følge en veiledende tallerkenmodell, for å få kontroll på overspisingen sin. Kunnskapsformidlingen og den trygge arenaen i FAKT, hadde hjulpet de å ta tilbake naturlige matvarer i kostholdet sitt, som de lenge hadde fryktet; slik som brød, bananer, melkeprodukter, og også sjokolade. Andre teknikker de hadde opplevd god effekt av, var loggføring: både av trening, kosthold og menstruasjonssyklus. Dette gav de en oversikt og forståelse for hvordan kroppen og følelsene varierte.

Utvikling av nye perspektiver

Flere kommenterte at deres holdning til trening hadde endret seg gjennom terapien; fra å konstant tenke på hvordan man kunne bli mer aktiv i hverdagen, klare bevege seg mer, og klare å omsette flere kcal. Nye målsetninger, som en sterk og sunn kropp, gjorde at treningen og tankene om denne ble en mindre «tidstyv» og frigjorde tid til å gjøre ting man tidligere satte stor pris på; som å treffe venner eller konsentrere seg mer om studiene sine.

Etter at jeg startet å styrketrene, har jeg blitt sterkere, og dette har påvirket mitt daglige liv. Jeg har blitt fysisk sterkere, og dette har gjort meg psykisk sterkere.

Deltagerne sa at økt kunnskap om mat og trening, hadde gitt de mulighet til en sunnere balanse i livet. Innsikt i skadelige effekter når matinntak og trening ikke står i stil til hverandre, hadde gitt en oppvekker for flere.

Jeg hadde vanskelig for å godta at jeg trengte mat, Men jeg lærte at når man trener så mye som jeg gjør, så trenger man virkelig en god mengde energi og mat. Dette endret hvordan jeg vurderte mitt kosthold.