Erfaring og resultater fra implementering av PED-t i Frisklivssentralen

av | jul 25, 2023

Bakgrunn for denne publikasjonen

Som beskrevet i introduksjonen til dette prosjektet (klikk på lenke), er det av stor interesse å se om PED-t gir effekt og oppleves positivt og sykdomslindrende når det omsettes i en reell behandlingsarena. Vi har tidligere vis god effekt av PED-t (klikk på lenke) men dette var med erfarent personell og sterke forskningsaktører (klikk på lenke), og tilbudt ved en høyt anerkjent og ansett forsknings- og utdanningsinstitusjon. I denne publikasjonen ser vi på deltagernes (pasientene!) motivasjon for å søke behandling for spiseforstyrrelser i Frisklivssentralen, og hvordan de opplevde dette behandlingstilbudet.

Hva vi gjorde

Etter en periode med opptrening av Frisklivssentralen sine ansatte, igangsatte vi rekruttering av pasienter/deltagere til behandling for bulimi og overspisingslidelse. Det ble gjennomført to runder med behandling, der det startet 10 deltagere i hver behandlingsgruppe. Alle disse svarte på spørreskjema før og etter behandlingsperioden på 16 uker, og de første 10 deltagere bidrog også i intervjuer om forventninger og om erfaringer.

Figur: Viser forløpet i denne studien; opptrening av Frisklivssentralen (venstre), rekruttering og drift av 16 ukers behandlingstilbud med support fra forskningsgruppen (midten), og deretter 16 ukers terapi for ny gruppe der forskningsgruppen ikke bidrar aktivt inn (ytterst mot høyre). Datainnsamling skjer før og etter hver behandlingsrunde.

(Klikk på bildet for å komme til original publikasjonen)

Hva fant vi?

Endring i lidelsesnivå

Et viktig og lovende funn i denne utforskningen av endring av lidelsesnivå når PED-t tilbys i en naturlig behandlingsarena, var at gjennom deltagelse i behandling hos Frisklivssentralen ble lidelsesnivået redusert. Faktisk ser det ut som at denne reduksjonen er akkurat tilsvarende den vi fant ved den opprinnelige utforskningen av PED-t sin behandlingseffekt (se figur-bilde).

Erfaringer fra deltagelse i behandlingstilbudet i Frisklivssentralen

Etter deltagelse i behandlingstilbudet i Frisklivssentralen forteller deltagerne om et tillitsvekkende tilbud som levde opp til forventninger hva gjelder seriøsitet og faglighet, og som opplevdes svært akseptabelt og nyttig. Deltagerne forteller om gode erfaringer fra behandlingen, der spesielt deltagelse i gruppe med andre som har samme utfordringer peker seg ut som svært betydningsfullt. De fleste hadde ingen erfaring fra behandling tidligere, og aller minst å delta i grupper med slikt fokus. Det var også derfor en svært positiv opplevelse at det skulle bli så viktig for de med denne gruppetilhørigheten. Videre forteller mange om viktige erfaringer fra styrketreningen, som bidro til både samhold, mestring og økt selvtillit. For noen virket dette å være det viktigste for å oppnå en bedring i sykdomsbildet. For andre var det trygg innarbeiding av måltidsrutiner og en endring av fokus fra kroppsvekt til kroppsfunksjon som var avgjørende. Viktige deltagererfaringer om å ikke ha en opplevelse av å få anledning og nok tid til å snakke om emosjonell spising (overspising utløst av følelser og affektregulering) er forhold som hensynstas i videre drift og opplæring av nye terapeuter.

Se sitater fra deltagerne i den originale publikasjonen (trykk på bildet av artikkelen)

Endringen i lidelsesnivået fra implementeringen lignet det som ble funnet i den originale effektstudien.

Du kan henvise til denne publikasjonen på følgende måte: Mathisen, T. F., Pettersen, G., Rosenvinge, J. H., Schmidt, U., & Sundgot-Borgen, J. (2023). Effectiveness and acceptability of the physical exercise and dietary therapy in a healthy life center. International Journal of Eating Disorders, 1– 10. https://doi.org/10.1002/eat.24020