Vil du bidra til økt kunnskap om effekt fra styrketrening ved graviditet?

Vil du bidra til økt kunnskap om effekt fra styrketrening ved graviditet?

NB! Vi rekrutterer ikke lenger deltagere til denne studien, og avslutter datainnsamling sommeren 2023. Gjennom de påfølgende måneder vil analyser og publikasjon av funn foregå. Vi lar rekrutteringsteksten stå her, i tilfelle noen er interessert i å lese detaljer fra denne.

Vi søker to grupper gravide kvinner:

  1. Styrketrente: Deg som er godt styrketrent, med treningsrutiner som består av frivektsøvelser og tunge løft, og som har intensjon om å fortsette mye av denne treningen gjennom graviditeten din
  2. Fysisk aktive: Deg som er regelmessig fysisk aktiv, men som ikke driver svært tung frivekts-styrketrening, og som har intensjon om å fortsette denne aktiviteten gjennom graviditeten din

Formål med dette kartleggingsstudiet

Regelmessig fysisk aktivitet er svært fordelaktig for mor og foster under svangerskapet, og forebygger en rekke kjente svangerskaps utfordringer, samt fremmer god helse hos mor og helseutvikling hos fosteret. De siste 20 årene har det vært en markant økning i interesse for styrketrening blant kvinner, men det er beskjeden kunnskap om hvordan mer intensiv styrketrening hos godt trente kvinner under svangerskapet kan påvirke svangerskap, fødsel og barseltid. Mange kvinner opplever derfor skam og også usikkerhet rundt sin treningspraksis under graviditet, da uvitenhet og generell skepsis blant medmennesker og også helsepersonale uttrykkes som bekymringer og advarsler. Fra forskningsfagfeltet, heriblant eksperter i den internasjonale olympiske komite, etterlyses det mer spesifikk kunnskap om hvordan styrketrening påvirker mor og barn gjennom svangerskap. Dette er kunnskap vi både kan bruke til å forstå helse hos mor og barn, men også til å skreddersy en svangerskaps- og barselperiode for toppidrettsutøvere som ønsker returnere til konkurransenivå raskt etter barseltid. Dette forskningsprosjektet har til hensikt å bidra til et kunnskapsløft, ved å registrere hva godt styrketrente kvinner selv gjennomfører av trening, og hvordan dette påvirker deres egen og barnets helse.

Hva innebærer det å delta i dette prosjektet?

Deltagelse i dette prosjektet innebærer at du vil motta elektroniske spørreskjema totalt 8 ganger gjennom et års tid:

  • en gang for å registrere bakgrunnsinformasjon
  • tre ganger gjennom 2. og 3.trimester (evnt én gang retrospektivt om nylige fødsel dersom du rekrutteres kort tid etter fødsel)
  • èn gang etter fødsel
  • tre ganger gjennom barsel-året

Disse skjema vil handle om din og barnets helse knyttet til svangerskap og fødsel, og om dine treningsrutiner. Det antas at besvarelse av skjema vil ta mellom 20-30 minutter å fullføre pr gang. Eksempler på spørsmål i skjemaet er fosterets vekst og utvikling (symfyse-fundus mål, fosterets hjertefrekvens), din egen vektutvikling og evnt erfaringer med svangerskapskomplikasjoner (fx svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, bekkenleddsmerter, endringer i søvn, ødem), fødselsforløp (forløsningsmetode, Apgar-score og barnets vekt og lengde), og erfaringer med inkontinens. I tillegg spør vi om hvordan du trener i de nevnte perioder, og om du har opplever noen skader eller uønskede belastninger undervegs i svangerskap- og barseltid.

Vi i forskningsgruppen vil ikke gi noen veiledning, og ønsker ikke komme med innspill om hva du skal gjøre. Vi kartlegger kun dine egne ønsker og rutiner for aktivitet, og dersom du under svangerskap/barseltid kjenner at trening må endres eller du må avstå fra aktivitet, så går dette helt fint – dette er også noen av de eventuelle resultater vi er interessert i å registrere og evaluere!