Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Bakgrunn:

I perioden 2014-2018 ble en ny terapi for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse utviklet og utprøvd ved Norges Idrettshøgskole, finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Den baserer seg på veiledet, progressiv styrketrening og manualdrevet kostholdsterapi, og drives av ernæringsvitenskapelig- og treningsfaglig utdannede. Den nye terapien (først omtalt som FAKT [Fysisk Aktivitet og Kostholds Terapi], nå omtalt som PED-t [Physical Exercise and Dietary therapy]) viste seg å være like effektiv som psykoterapiens foretrukne behandling; kognitiv atferdsterapi. Dette har åpnet et potensiale for at flere med spiseforstyrrelser kan få tilgang til behandling raskere (ingen lange ventelister), at vi senker en opplevd høy terskel for å søke hjelp (Frisklivssentralen oppleves ufarlig, og man kan søke seg dit direkte selv), og at utvalget av effektive terapiformer er utvidet, slik at flere kan ha mulighet til å finne en terapi som virker for den enkelte. Fakta er også at det i Norge (per 2022) ikke har vært etablert et permanent/stabilt behandlingstilbud for personer med overspisingslidelse i vårt offentlige helsevesen.

Nå aktualisert:

Ny rapport fra Rådgivning om Spiseforstyrrelser viser til at forekomsten av spiseforstyrrelser er økt, at få får behandlingstilbud (kun 1 av 5), og at samfunnskostnadene ved behandling er store. Media har de siste to årene brakt fram historier om et behandlingsapparat som ikke klarer å svare opp behandlingsbehovet, og vi vet at det er spesielt de med bulimia nervosa og overspisingslidelse som blir stående uten tilbud under slike forhold. Både forskningsfagfeltet og klinikere har lenge etterspurt lavterskeltilbud som kan hjelpe flere i et tidlig sykdomsforløp.

Faksimile fra Aftenposten om behandlingsprosjektet

Nytt helsetilbud utprøvd og dokumentert i Frisklivssentralens drift

Design og utprøving av PED-t var et ferdigstilt prosjekt i 2018. Utfordring med forskning er at resultatene blir stående igjen i forsknings publikasjoner, uten at noen tar funnene i bruk. Nye forskningsmidler fra NKS og Rådet for Psykisk Helse (via DAM stiftelsen) gav oss (forsker ved Høgskolen i Østfold og Fredrikstad Frisklivssentral) mulighet til å vurdere om PED-t var en terapiform som sikkert og like behandlingseffektivt kunne tilbys i Frisklivssentralen. Nå presenterer vi våre erfaringer og resultater i et hybrid arrangement; delta i seminaret i Fredrikstad, eller ta del online via vår streaming.

Seminar og webinar

Hvor: Fredrikstad Litteraturhus / Digitalt
Når: Torsdag 23.mars 2023, kl 09.00-15.00 (se opptaks-lenke nedenfor programmet)
Deltagelse er gratis og inkluderer servering for fysisk fremmøtte. Det er en begrensning på tilgjengelige plasser for fysisk fremmøte (først til mølla via påmelding), men digitalt vil det være ubegrenset deltagelsesmulighet.

FAKT til Frisklivssentralen

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Program

 • Kl 08.30-09.00: Oppmøte, kaffe/te.
 • Kl 09.00-09.10: Velkommen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.10-09.30: Frisklivssentralens premisser og muligheter, ved Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 09.30-09.50: PED-t som en ny behandling for spiseforstyrrelsene BN og BED, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.50-10.10: Pause: Kaffe/te og mingling
 • Kl 10.10-10.20: Opplæring av Frisklivssentralen: om spiseforstyrrelser og om PED-t, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold og Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 10.20-10.50: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og frisklivsveileder og helse- og treningsfysiolog Amalie L. Dahl.
  • Elementer fra opplæringen
  • Hva har vi gjort, rekruttering, informasjon
 • Kl 10.50 – 11.05: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 11.05 – 11.15: Pause med sirkulasjon; vi veileder i Qigong
 • Kl 11.15 – 11.45: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og ernæringsveileder Renate Eliassen-Rue
  • Praktisk gjennomføring av trenings- og kostholdsterapi
 • Kl 11.45 – 12:30: Lunsj pause: Enkel bevertning
 • Kl 12.30 – 13.05: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveiledere og fysioterapeuter Per-Olof J. Fjeld og Vibeke R Hansen, og erfaringskonsulent Jon Inge Haugen
  • Nytt for 2022: Tilbud for menn
  • Å være frisklivsterapeut i møte med brukere som har spiseforstyrrelser
 • Kl 13.05 – 13.15: Spørsmål fra publikum
 • Kl 13.15 – 13.45: Historie fra deltaker som har gjennomført PED-t
 • Kl 13.45 – 14.00: Spørsmål fra publikum til deltageren fra PED-t tilbudet
 • Kl 14.00 – 14.15: Behandlingsresultater og brukererfaringer etter PED-t i Frisklivssentralen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 14.15 – 15.00: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 15:00 – 15.15: Avslutning og annonsering av nye opplæringskurs

Se streaming-opptak fra erfaringsseminaret her: trykk på lenke

Våre viktige samarbeidspartnere som har bidratt med finansiering og prosjektstøtte:

Norske Kvinners Sanitetsforening
Vibeke Skofterud Minnefond
Rådet for Psykisk Helse
Dam Stiftelsen

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har stått bak dette prosjektet fra dag-1, via sin satsing på kvinnehelseforskning og motstand mot skjønnhetstyranniet. NKS muliggjorde den første utprøvingen av PED-t via finansiering av doktorgradsprosjektet som designet og utforsket effekten av den nye behandlingen. NKS har videre finansiert det etterfølgende forskningsarbeidet via en post-doc stilling. Det er frivilliges innsats via NKS lokale foreninger som bidrar til slik forskningsfinansiering; husk å kjøpe fastelavnsris, maiblomst og støtte basarer og digitale innsamlingsaksjoner!

Vibeke Skofteruds Minnefond bidro med finansieringen vi ønsket oss for å fortsette utforske fysisk helse hos kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelse. Med støtte fra fondet kunne vi anvende avansert teknologi på laboratoriene ved Norges Idrettshøgskole til evaluering av fysisk helse hos deltagere i behandlingstilbudet PED-t. Resultater fra denne helsekartleggingen finner du omtalt i denne masteroppgaven.

Rådet for Psykisk Helse (RPH) har fremstått som en viktig samarbeidspartner for oss når Frisklivssentralen skulle prøve ut den nye behandlingen i sin drift. Via søknad til Dam Stiftelsen fikk vi tilgang til nødvendig finansiering som gjorde det mulig for Frisklivssentralen i Fredrikstad Kommune å frigjøre ressurser til forskningssamarbeide, kursing og drift av et nytt behandlingstilbud i sin drift. Dam stiftelsen bidrar til helseprosjekter, forskning og prosjektmidler via overført overskudd fra Norsk Tipping. RPH har også god erfaring med forskningsstøtte til prosjekter i Frikslivssentraler, og har gjennom dette vært en god og erfaren samarbeidspartner for dette helseprosjektet.