The PED-t publications

Great to see your interest for the publications from the PED-t research.
PED-t (Physical Exercise and Dietary therapy) is a new therapy for the eating disorders bulimia nervosa and binge-eating disorder, designed and evaluated for its efficacy in 2014-2018. It was compared to the currently recommended therapy for these eating disorders, cognitive behavior therapy, and to a waitlist control group. After the first effect exploration,we continued explore its acceptance, feasability and effect as it was transferred from the research context and implemented to naturalistic use (publications are planned for 2023/24). In Norway the Exercise Referral Centres are the local units integrated to primary healthcare services where PED-t currently is offered.

The only opportunity to be trained in PED-t and to have its treatment manual is through course offered by PhD Therese F Mathisen. To qualify for training in PED-t, you need a bachelors degree in exercise physiology, physiotherapy, or dietitian (or comparable academic competence).

PhD Therese Fostervold Mathisen

PhD Therese Fostervold Mathisen
therese.f.mathisen@hiof.no

Participant doing squats
Participant doing benchpress
Participant doing deadlift

All papers are listed with links to the publication (press the link associated to the title for each publication)

 1. The PED-t trial protocol: The effect of physical exercise -and dietary therapy compared with cognitive behavior therapy in treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder. 2017.
 2. Patients’ and therapists’ experiences with a new treatment programme for eating disorders that combines physical exercise and dietary therapy: the PED-t trial. A qualitative study protocol. 2018.
 3. Body composition and physical fitness in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder..2018
 4. Treatment effects on compulsive exercise and physical activity in eating disorders. 2018
 5. Spin off opinion paper:Defining compulsive exercise in eating disorders: acknowledging the exercise paradox and exercise obsessions. 2019
 6. How does PED-t compare to CBT as a treatment for eating disorders?: Is physical exercise and dietary therapy a feasible alternative to cognitive behavior therapy in treatment of eating disorders? A randomized controlled trial of two group therapies. 2020
 7. Spin off opinion paper: The neurostructural and neurocognitive effects of physical activity: A potential benefit to promote eating disorder recovery. 2021
 8. Patients’ experiences, first group of patients:How do women with eating disorders experience a new treatment combining guided physical exercise and dietary therapy? An interview study of women participating in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences. 2017
 9. Patients’ expectations, following gropus of patients: Patient expectations of a new treatment for eating disorders combining guided physical exercise and dietary therapy: an interview study of women participating in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences:. 2019
 10. Patients’ experiences, following groups of patients: Patients’ views on a new treatment for Bulimia nervosa and binge eating disorder combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t). A qualitative study. 2019
 11. Drop out patients’ experiences: A new treatment for eating disorders combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t): experiences from patients who dropped out. 2020
 12. Therapists’ experiences: Therapists’ experiences with a new treatment combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t) for eating disorders: an interview study in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences. 2018
 13. Treatment effects on physical health:Managing Risk of Non-Communicable Diseases in Women with Bulimia Nervosa or Binge Eating Disorders: A Randomized Trial with 12 Months Follow-Up. 2018
 14. Treatment effects on metabolic health:Metabolic profile in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder before and after treatment: secondary analysis from the randomized PED-t trial. 2023
 15. PhD Thesis: A randomized controlled trial of physical exercise- and dietary therapy versus cognitive behavior therapy: Treatment effects for women with bulimia nervosa or binge eating disorder. 2018
Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Bakgrunn:

I perioden 2014-2018 ble en ny terapi for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse utviklet og utprøvd ved Norges Idrettshøgskole, finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Den baserer seg på veiledet, progressiv styrketrening og manualdrevet kostholdsterapi, og drives av ernæringsvitenskapelig- og treningsfaglig utdannede. Den nye terapien (først omtalt som FAKT [Fysisk Aktivitet og Kostholds Terapi], nå omtalt som PED-t [Physical Exercise and Dietary therapy]) viste seg å være like effektiv som psykoterapiens foretrukne behandling; kognitiv atferdsterapi. Dette har åpnet et potensiale for at flere med spiseforstyrrelser kan få tilgang til behandling raskere (ingen lange ventelister), at vi senker en opplevd høy terskel for å søke hjelp (Frisklivssentralen oppleves ufarlig, og man kan søke seg dit direkte selv), og at utvalget av effektive terapiformer er utvidet, slik at flere kan ha mulighet til å finne en terapi som virker for den enkelte. Fakta er også at det i Norge (per 2022) ikke har vært etablert et permanent/stabilt behandlingstilbud for personer med overspisingslidelse i vårt offentlige helsevesen.

Nå aktualisert:

Ny rapport fra Rådgivning om Spiseforstyrrelser viser til at forekomsten av spiseforstyrrelser er økt, at få får behandlingstilbud (kun 1 av 5), og at samfunnskostnadene ved behandling er store. Media har de siste to årene brakt fram historier om et behandlingsapparat som ikke klarer å svare opp behandlingsbehovet, og vi vet at det er spesielt de med bulimia nervosa og overspisingslidelse som blir stående uten tilbud under slike forhold. Både forskningsfagfeltet og klinikere har lenge etterspurt lavterskeltilbud som kan hjelpe flere i et tidlig sykdomsforløp.

Faksimile fra Aftenposten om behandlingsprosjektet

Nytt helsetilbud utprøvd og dokumentert i Frisklivssentralens drift

Design og utprøving av PED-t var et ferdigstilt prosjekt i 2018. Utfordring med forskning er at resultatene blir stående igjen i forsknings publikasjoner, uten at noen tar funnene i bruk. Nye forskningsmidler fra NKS og Rådet for Psykisk Helse (via DAM stiftelsen) gav oss (forsker ved Høgskolen i Østfold og Fredrikstad Frisklivssentral) mulighet til å vurdere om PED-t var en terapiform som sikkert og like behandlingseffektivt kunne tilbys i Frisklivssentralen. Nå presenterer vi våre erfaringer og resultater i et hybrid arrangement; delta i seminaret i Fredrikstad, eller ta del online via vår streaming.

Seminar og webinar

Hvor: Fredrikstad Litteraturhus / Digitalt
Når: Torsdag 23.mars 2023, kl 09.00-15.00 (se opptaks-lenke nedenfor programmet)
Deltagelse er gratis og inkluderer servering for fysisk fremmøtte. Det er en begrensning på tilgjengelige plasser for fysisk fremmøte (først til mølla via påmelding), men digitalt vil det være ubegrenset deltagelsesmulighet.

FAKT til Frisklivssentralen

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Program

 • Kl 08.30-09.00: Oppmøte, kaffe/te.
 • Kl 09.00-09.10: Velkommen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.10-09.30: Frisklivssentralens premisser og muligheter, ved Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 09.30-09.50: PED-t som en ny behandling for spiseforstyrrelsene BN og BED, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.50-10.10: Pause: Kaffe/te og mingling
 • Kl 10.10-10.20: Opplæring av Frisklivssentralen: om spiseforstyrrelser og om PED-t, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold og Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 10.20-10.50: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og frisklivsveileder og helse- og treningsfysiolog Amalie L. Dahl.
  • Elementer fra opplæringen
  • Hva har vi gjort, rekruttering, informasjon
 • Kl 10.50 – 11.05: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 11.05 – 11.15: Pause med sirkulasjon; vi veileder i Qigong
 • Kl 11.15 – 11.45: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og ernæringsveileder Renate Eliassen-Rue
  • Praktisk gjennomføring av trenings- og kostholdsterapi
 • Kl 11.45 – 12:30: Lunsj pause: Enkel bevertning
 • Kl 12.30 – 13.05: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveiledere og fysioterapeuter Per-Olof J. Fjeld og Vibeke R Hansen, og erfaringskonsulent Jon Inge Haugen
  • Nytt for 2022: Tilbud for menn
  • Å være frisklivsterapeut i møte med brukere som har spiseforstyrrelser
 • Kl 13.05 – 13.15: Spørsmål fra publikum
 • Kl 13.15 – 13.45: Historie fra deltaker som har gjennomført PED-t
 • Kl 13.45 – 14.00: Spørsmål fra publikum til deltageren fra PED-t tilbudet
 • Kl 14.00 – 14.15: Behandlingsresultater og brukererfaringer etter PED-t i Frisklivssentralen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 14.15 – 15.00: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 15:00 – 15.15: Avslutning og annonsering av nye opplæringskurs

Se streaming-opptak fra erfaringsseminaret her: trykk på lenke

Våre viktige samarbeidspartnere som har bidratt med finansiering og prosjektstøtte:

Norske Kvinners Sanitetsforening
Vibeke Skofterud Minnefond
Rådet for Psykisk Helse
Dam Stiftelsen

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har stått bak dette prosjektet fra dag-1, via sin satsing på kvinnehelseforskning og motstand mot skjønnhetstyranniet. NKS muliggjorde den første utprøvingen av PED-t via finansiering av doktorgradsprosjektet som designet og utforsket effekten av den nye behandlingen. NKS har videre finansiert det etterfølgende forskningsarbeidet via en post-doc stilling. Det er frivilliges innsats via NKS lokale foreninger som bidrar til slik forskningsfinansiering; husk å kjøpe fastelavnsris, maiblomst og støtte basarer og digitale innsamlingsaksjoner!

Vibeke Skofteruds Minnefond bidro med finansieringen vi ønsket oss for å fortsette utforske fysisk helse hos kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelse. Med støtte fra fondet kunne vi anvende avansert teknologi på laboratoriene ved Norges Idrettshøgskole til evaluering av fysisk helse hos deltagere i behandlingstilbudet PED-t. Resultater fra denne helsekartleggingen finner du omtalt i denne masteroppgaven.

Rådet for Psykisk Helse (RPH) har fremstått som en viktig samarbeidspartner for oss når Frisklivssentralen skulle prøve ut den nye behandlingen i sin drift. Via søknad til Dam Stiftelsen fikk vi tilgang til nødvendig finansiering som gjorde det mulig for Frisklivssentralen i Fredrikstad Kommune å frigjøre ressurser til forskningssamarbeide, kursing og drift av et nytt behandlingstilbud i sin drift. Dam stiftelsen bidrar til helseprosjekter, forskning og prosjektmidler via overført overskudd fra Norsk Tipping. RPH har også god erfaring med forskningsstøtte til prosjekter i Frikslivssentraler, og har gjennom dette vært en god og erfaren samarbeidspartner for dette helseprosjektet.