Mediesaker om fitness

Du har sikkert lest teksten om hvorfor Fitnesshelse studien ble igangsatt. Herunder finner du en rekke mediasaker fra tv, radio/podcast, og aviser, hvor TFM har uttalt seg. Det har også vært en rekke tilsvarende uttalelser til bacheloroppgaver og regionale mediekanaler som ikke her er listet.

Sakene er sortert etter publikasjonsår, med de nyeste mediasaker listet først.

2021

2017

2016

2014

Fra nettsaken til NHI.no