Fitnesskvinners helse – prosjektgruppen og sponsor

Sponsor

Vi ønsket å benytte de beste metoder for datainnsamling i dette prosjektet, men dette innebærer også kostnader som måtte finansieres. Det var naturlig for undertegnede å kontakte Opplysningskontoret for Meieriprodukter om slik støtte og mulighet for realisering av dette prosjektet. De hadde i en forutgående periode engasjert seg stort i kunnskapsformidling om kosthold, helse og trening rettet mot treningssenterbransjen gjennom konferanser, frokostseminar, videoer og annet opplysningsarbeide. Deres engasjement for kunnskapsformidling om helse, ernæring og aktiv livsstil var svært sammenfallende med målsetningen til dette aktuelle prosjektet. Heldigvis fant de prosjektet verdig støtte, og bidro til at vi kunne bruke røntgenmålinger (DXA) for optimal evaluering av kroppssammensetning i dette studiet!

 

Prosjektgruppe

Prosjektet med kartlegging av helse hos norske kvinnelige fitnessutøvere ble initiert av undertegnede under PhD-perioden ved Norges Idrettshøgskole, under samarbeide med prof. Jorunn Sundgot-Borgen. Dette prosjektet ville ikke kunne blitt gjennomført uten det unike bidraget fra flere bachelor- og masterstudenter i lab-arbeider, datainnsamling og logistikk.

PhD Therese Fostervold Mathisen

Prof. J. Sundgot-Borgen

MSc Mari Sandeggen

MSc Josefine Heia

MSc Ingrid Fjellestad

MSc Marius Løvic Raustøl

BSc Janne Thuve

MSc Silje Malen Andreassen

PhD Nina Sølvberg

BSc Erin Haugen