Psykens koreografi – prosjektgruppen og sponsor

Sponsor

Mental Helse Ungdom har innhentet forskningsmidler som finansierer dette prosjektet.

Prosjektgruppen:

Psykens koreografi, hovedside

 

Publikasjoner:

  • Baseline artikkel er under review i journal
  • [analyser pågår for intervensjonsresultat]